Clairvoyance

Ordet er opprinnelig Fransk og betyr å se klart, ordet clairvoyance brukes i dag i veldig vid utstrekning om alle evnene.Det handler stort sett om tre evner Klarsyn (Clairvoyance), Klarhørsel (Clairaudience) og Klarfølelse (Clairsentience).

 

clairvoyance

Klarsyn (clairvoyance) er evnen til å se og motta informasjon i form av farver, symboler og bilder og
eller filmer for sitt indre blikk. Denne form er den mest vanlige. Den andre formen er at de faktisk ser ånden som om den var fysisk tilstede, lysglimt, skygger og silhuetter faller også under denne form.
Ved klarsyn ser man ved hjelp av pannechakraet det 3 øye.

Klarhørsel (clairaudience) er en form for telepati, og referer til evnen å motta informasjon i form av tanker, lyd og ord. Noen mottar budskapet i form av tanker andre faktisk hører ånden snakke. Ved klarhørsel hører man ved hjelp av halschakraet.

Klarfølelse (clairsentience) er den mest utbredte evnen og referer til evnen til å motta informasjon i form av følelser. En klarfølt vil kunne føle andre menneskers emosjoner og plager/smerter på sin egen kropp. Ved klarfølelse mottas inntrykkene hovedsaklig ved hjelp av hjertesentret men også solar plexus da intuisjonen har sitt hovedsete her.

Etiske regler.
Vi stiller oss aldri inn på en person som ikke har bedt om det.
- Forteller aldri om død, ulykker eller alvorlige sykdommer.
- Viser respekt og innlevelse evne overfor klienten.
- Har taushetsplikt.

 

(Skribent: Miriam)

© A Heavenly Voice - 2013
Kopiering av materiale fra a-heavenly-voice.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.